ƏRİZƏ

Tarix !»  !

 

1. Sifarişçinin kompaniyasının adlandırılması:

!

2. Sifarişçinin AD, SOYAD, ATA ADI (məsul şəxs) :

!

3. Tel.iş.:  !

mob.:  !

   Faks: : 

E-mail:  !

4. Tərcümənin istiqaməti (hansı dildən hansı dilə) :

!

5. Yerinə yetirilmənin müddəti:

Tarix: 

!

Ay: 

!

saat:

!

dəqiqə:

6. Verilən sənədlərin adlandırılması (səhifələrin sayı):

.

7. Sizin AD, SOYAD, ATA ADI tərcümə variantınız, əgər sizin mətndə belə varsa :

.

8. Təsdiq forması:

Mərkəz möhürü :

Notarius (əlavə ödəmə):

Leqallaşma (əlavə ödəmə):

Apostil (əlavə ödəmə):

10. Tərcüməni çatdırmaq:

elektron formada:

çıxarılmış formada:

Sifarişçinin rekvizitləri:

Sifarişçinin hüquqi ünvanı:

Sifarişçinin VOEN:

Cari hesab:

Bank:

BIK:

Ödəniş:

 nəğd

 köçürmə yolu ilə

TƏRCÜMƏ ÜÇÜN FAYLI BIRLƏŞDIRIN :

1.

2.

3.

4.

5.

6.

>>>

<<<

Simvolları hesablamaq:
!