• Mājas
 • Русский
 • English
 • Кыргызча
 • Қазақша
 • Azərbaycan
 • Ўзбекча
 • Uzbekcha
 • Deutsch
 • Белару́сский
 • Latviešu valoda
 • 中文
 • العربية

GMC

Steidzams tulkojums

Steidzamais tulkojums - tā ir ne tikai jūsu laika, bet arī līdzekļu ekonomija, jo samērā bieži dokumenti ir steidzami jātulko ārzemju braucieniem vai līgumu slēgšanai. Saņemot steidzamu tulkojumu, jūs varat ātrāk atrisināt visas problēmas, nezaudējot peļņu dīkstāvē.

 

Steidzamais tulkojums ir tulkojums, kura izpildē jāievēro minimālie termiņi, saglabājot tulkojuma kvalitāti.

 

EKSPRESS TULKOJUMS 30 MINŪTĒS

 

TULKOJUMS 1 STUNDĀ

 

TULKOJUMS DIENA DIENĀ

 

EKSPRESS TULKOJUMS- tulkojums 30 minūšu laikā- tulkošanas veids, kuru piemēro neliela apjoma vispār tematiskajai dokumentācijai vai „šablona” dokumentiem, piemēram, vecāku atļaujas tulkojums par nepilngadīga bērna izvešanu ārpus robežas, pases tulkojums, dažādu veidu izziņas u.c. Pēc pasūtījuma saņemšanas, dokuments tiek nodots tulkam, lai to pārtulkotu uz attiecīgo valodu. Kad tulkojums izdarīts, šo tekstu pārbauda redaktors- korektors.

 

TULKOJUMS 1 STUNDAS LAIKĀ- šo tulkojuma veidu pielieto lielākam dokumentu daudzumam, tādiem kā kopsavilkums, uzruna, vēstules, zinātniski raksti, pretenzijas, tiesu izraksti, testēšanas dokumenti, līgumi, nolikumi.

 

DIENA DIENĀ- tas ir sarežģītāks tulkojuma veids, un parasti to pielieto darbā ar daudzu lappušu un šauras specializācijas dokumentiem, it sevišķi tehniska rakstura un medicīnas tematikas tekstiem. Šajā gadījuma darbu veic kompleksā un sinhronā veidā, tajā vienlaicīgi piedalās visi radošie posmi: tulks, redaktors-korektors,  koordinators, u.c. Šāda pieeja ne tikai novērš kvalitātes zudumu, bet arī paātrina darba izpildi un nodošanu klientam.

 Jau sen pienācis laiks, ka katra sekunde zelta vērta, taču nereti gadās tā, ka visu paveikt vienkārši nepietiek laika. Tad talkā nāk mūsdienīgas tehnoloģijas, un tomēr...cilvēka prātu aizstāt nevar. Tā piemēram, šāda problēma, jums steidzoši jāiztulko teksts vai dokuments no/uz svešvalodu, jums vienkārši neiztikt bez kvalificētu tulku palīdzības, kuri īsā laikā pārtulkos maksimāli daudz teksta.

 

Augstas kvalitātes steidzamā tulkošana

 

Daudzu gadu darba pieredze, kā arī tulkojumu centra „GMS Translation Service” kvalificētie darbinieku, ļauj mums veikt steidzamus tulkojumus, nezaudējot darba kvalitāti. Steidzamo tulkojumu izpildes shēma, kura pielietota mūsu centrā, ļauj pasūtītājam saņemt tulkojumu, kas izpildīts augstā profesionālā līmenī. Lai nodrošinātu operativitāti darbā ar attiecīgo tekstu, tiek vienlaicīgi piesaistīti vairāki augstas kvalifikācijas darbinieki: tulks, redaktors- korektors. Viennozīmīgi, tikai šāda kompleksa pieeja ļauj izpildīt sarežģītu daudzu lappušu tulkojumu īsā laikā. Neatkarīgi no termiņa, dokumentu tulkojumu veic tulki, kuri specializējušies attiecīgā teksta tematikā. Visi tulkojumi, vēl jo vairāk steidzamie, tiek rūpīgi pārbaudīti.

 

Mēs garantējam, ka dokumenti, kas ir tulkoti steidzami, ir pakļauti tiem pašiem redakcijas un pārbaudes etapiem, kurus pielieto ilgtermiņa pasūtījuma darbā. Tas ļauj mūsu darbiniekiem veikt augstas kvalitātes steidzamos tulkojumus.

Pasūtījuma „STEIDZAMS TULKOJUMS” tulkojuma kvalitāte vienmēr paliks nemainīgi augsta, neatkarīgi no termiņa un teksta apjoma. Vēl tulkojumu centrs „GMS Translation Service” veic ĪSĀ LAIKĀ:

-          Notariālus apstiprinājumus;

-          Dokumentu legalizāciju;

-          Dokumentu apostilizāciju.