• Başlığa
 • Русский
 • English
 • Кыргызча
 • Қазақша
 • Azərbaycan
 • Ўзбекча
 • Uzbekcha
 • Deutsch
 • Белару́сский
 • Latviešu valoda
 • 中文
 • العربية

GMC

Təcili tərcümə

Təcili tərcümə - bu yalnız sizin vaxtınızın qənaəti deyil, həmdə proseduranın yerinə yetirirlməsi üçün imkandır, beləki, tez-tez sənədlərin ölkə xaricinə göndərilməsi üçün və müqavilələrin işlənilməsi üçün təcili tərcüməyə ehtiyac olur. Bu halda siz təcili tərcümə əldə edərək problemlərinizi daha tez əldə edə bilərsiniz və boş yerə məbləğ itirməyəcəksiniz.

Təcili tərcümə - bu tərcümə qısa müddət ərzində keyfiyyəti saxlamaqla keyfiyyətli nəticənin əldə olunması deməkdir.

30 DƏQİQƏYƏ EKSPRESS TƏRCÜMƏ!!!
1 SAATA TƏRCÜMƏ!!
1 GÜNƏ TƏRCÜMƏ!

EKSPRESS TƏRCÜMƏ - 30 dəqiqəyə tərcümə- bir qayda olaraq bu növ tərcümə böyük həcimli olmayaraq ümumi həcmli sənədlərlə və “şablonlarla” aparılır, məsələn, yetkinlik yaşına çatmayan uşağın valideynlərinin icazəsi ilə ölkə xaricinə getməsi ilə əlaqədar tərcümə, şəxsiyyət vəsiqəsinin tərcüməsi zamanı, müxtəlif növ şəhadətnamələrin tərcüməsi və s. Sifariş daxil olduqdan sonra o, məxsusi dilə tərcümə olunması üçün tərcüməçiyə verilir. Sənəd tərcümə olunduqdan sonra tərcümə olunana materialın üzərində redaktor-korrektor işləyir.

1 SAATA TƏRCÜMƏ - bu növ tərcümə üçün daha həcmli sənədlərin tərcüməsi nəzərdə tutulur, qısa təfsilatlar, müraciətlər, təqdimolunmalar, məktublar, elmi məqalələr, iradlar, qanuni çıxarışlar, yoxlama sənədləri, müqavilələr, nizamnamələr.

1 GÜNƏ TƏRCÜMƏ - bu tərcümənin daha çətin növüdür və bir qayda olaraq çoxsəhifəli və geniş əhatə olunmuş sənədlər üçün, xüsusilə texniki və tibbi sahəli tərcümələr üçün  nəzərdə tutulur. Bu halda sifarişin yerinə yetirilməsi kompleks şəkildə, hansı ki işin gedişinə eyni anda tərcüməçi, redaktor-korrektor, dizayner, kordinator və başqaları cəlb olunur.

Bu cür yanaşma nəinki keyfiyyət itkisini azaldır, həmçinin sifarişin yerinə yetirilməsini və müştəriyə çatdırılmasını tezləşdirir.

Təcili tərcümə

Artıq o vaxt yetişib ki, hər dəqiqəmiz qızıldır, amma bəzən elə vaxtlar olur ki, hər şeyin öhdəsindən gəlməyə vaxt çatmır. Və bu anda sizin köməyinizə müasir texnologiya gəlir amma ki... insan beynini heç nə əvəz edə bilməz. Misal üçün əgər problemin məğzi hansısa mətni xarici dildən vəya xarici dilə tərcümə etmək lazımdırsa – siz ixtisaslaşmış tərcüməçilər olmadan keçinə bilməzsiniz, hansı ki, qısa müddət ərzində çox böyük həcmli mətnlərin tərcüməsini etmək bacarığına malikdir.

TƏCILI TƏRCÜMƏNIN YÜKSƏK KEYFIYYƏTI

GMC TRANSLATİON SERVİCE Dillər Tərcümə Mərkəzinin çoxillik iş stajı və kadr heyəti sizə keyfiyyəti itirmədən tərcüməni çatdırmağa kömək edəcək. Bizim Mərkəzdə olunan tərcümə tərcümənin yüksək keyfiyyətlə alınması üçün zəmanət verir. İşin operativliyinin təmin olunması üçün eyni anda bir neçə mütəxəssis cəlb olunur: tərcüməçi, redaktor-korrektor. Sözsüz ki, kompleks şəkildə yanaşma çoxsəhifəlik, çətin bir mətnin göstərilən vaxtda keyfiyyətli çatdırılması üçün çalışır. Vaxtdan asılı olmayaraq mətn üzərində həmin mövzuda ixtisaslaşan tərcüməçilər işləyir. Bütün tərcümələr, hətta təcili tərcümələr ehtiyatla redaktor korrektəsindən keçir. Biz təminat veririk ki, uzunmüddətli tərcümələrlə yanaşı təcili tərcümələr dəredaktor yoxlanışından həmin etaları keçir. Bu bizim əməkdaşlara yüksək keyfiyyət əldə etməkdə kömək edir.

“TƏCİLİ TƏRCÜMƏ” xidmətindən istifadə zamanı keyfiyyət və vaxtında çatdırılma dəyişilməz olaraq qalacaqdır.

Həmçinin GMC TRANSLATİON SERVİCE Dillər Tərcümə Mərkəzi QISA MÜDDƏT ƏRZİNDƏ yerinə yetirir:

 • Sənədlərin notarial təsdiqi
 • Sənədlərin leqalizasiya olunması
 • Sənədlərin apostil olunması